.

Fundacja MARATON

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

(22) 620-64-35 Skontaktuj się z Nami
  • PDF

INSTRUKCJA KORZYSTANIA z „Arkusza Ankietowego”


1. Przystępując do wypełnienia arkuszy zachowaj obiektywizm – to tylko narzędzie, które ma unaocznić zróżnicowane zachowania i funkcjonowanie Twojego dziecka.

2. Jeżeli Twoje spostrzeżenia wzbudzą w Tobie niepokój – masz prawo skorzystać z różnych form pomocy, które oferują placówki poradniane.

3. Kiedy zapoznasz się z treścią pytania , kliknij myszką na właściwą Twoim zdaniem odpowiedź.

4. Po zakończeniu wypełniania każdego arkusza otrzymasz sumę punktów i odpowiedź adekwatną do zaobserwowanych przez Ciebie zachowań Twojego dziecka.

5. Poniżej pojawią się także zalecenia, które mogą Ci pomóc w podjęciu decyzji oraz oferta pomocowa (gdzie, kiedy i dlaczego ?), z której możesz dalej skorzystać- decyzja należy do Ciebie !

 

Test 4 - Dla grupy wiekowej 16-19 lat

1. Czy Twoje dziecko zmieniło dotychczasowy znany Ci sposób funkcjonowania [do tej pory pozytywny, na negatywny] poprzez zachowania polegające na tym, że ; stał się zniecierpliwiony, arogancki, kłótliwy?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

2. Czy Twoje dziecko stało się uparte i złośliwe wobec domowników – forsuje za wszelką cenę swoje zdanie [odmienne od dotychczasowego]?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

3. Czy Twoje dziecko dąży do przebywania poza domem [częściej niż do tej pory] –nie chce odpowiedzieć na pytanie dokąd idzie i z kim przebywa, a także o której wróci do domu?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

4. Czy Twoje dziecko angażuje się w znajomości / towarzystwo, które jest Ci znane [jako destrukcyjne] lub też i nie znane – nie stara się Wam przedstawić / zapoznać / przybliżyć ich na tyle, aby Was uspokoić?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

5. Czy Twoje dziecko permanentnie [bez uzasadnienia] korzysta z Internetu /komputera - gier abstrakcyjnych, ukierunkowanych na podświadomość, wyzwalających chęć przeżyciadoznań emocjonalnych?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

6. Czy Twoje dziecko „buszuje” po stronach internetowych [niedozwolonych dla określonego wieku ale także tych dla dorosłych o wysublimowanej tematyce], prowadzi „korespondencję” z osobami / grupami destrukcyjnymi. Zastanawiająco jest zainteresowany wiadomościami, informacjami na temat zakupu / zdobycia, działania, produkcji i wytwarzania ; substancji psychoaktywnych, środków pirotechnicznych?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

7. Czy wyczuwasz od swojego dziecka zapach tytoniu lub byłaś / łeś świadkiem posiadania przez niego papierosów lub innych wyrobów tytoniowych?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

8. Czy wyczuwasz od swojego dziecka zapach alkoholu, zauważyłaś / łeś zmienną mowę, [artykułowanie wyrazów i zdań] w sposób ewidentnie odbiegający od dotychczasowej [Wam znanej] ?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

9. Czy zauważyłaś / łeś, że Twoje dziecko jest w posiadaniu napojów alkoholowych [także piwa]?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

10. Czy wyczuwasz od swojego dziecka zapach odmienny od zapachu tytoniu i alkoholu, o wyraźnie o specyficznej woni migdałów, gałki muszkatowej lub byłaś / łeś świadkiem posiadania przez niego substancji [sproszkowanej, susz, olejki] wskazującej na środek odurzający z grupy potocznie zwanych narkotykami?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

11. Czy zauważyłaś / łeś u swojego dziecka zmienne zachowanie - jest silnie pobudzony, permanentnie śpiący, rozkojarzony /rozdrażniony, gałki oczne wskazują na użycie substancji Wam nieznanej [silne przekrwienie białka, poszerzenie lub zwężenie źrenicy, obrzęk tzw. wola pod oczami, zmianę koloru tzw. białka gałki ocznej - błękitne błyszczące lub z wyraźnym przekolorowaniem w kierunku żółci]?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

12. Czy Twoje dziecko posiada, dysponuje pieniędzmi, dobrami materialnymi, przedmiotami, których pochodzenie nie jest Wam znane, a których w żaden sposób nie mogło nabyć za własne środki finansowe, np. kieszonkowe?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

13. Czy Twoje dziecko wymusza, szantażuje rodziców /domowników [lub grozi m. in, samookaleczeniem siebie, kradzieżą lub napadem osób postronnych], aby sfinansowali jego pomysł / zachciankę. Bądź udostępnili swój samochód, aby dali przyzwolenie na imprezowanie we własnym mieszkaniu / pokoju [pod nieobecność] rodziców /domowników, lub na wyjście poza dom / rodzinę bez nadzoru wg własnego upodobania?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

14. Czy Twoje dziecko wdaje się w bójki rówieśnicze, ma tendencję do zachowańagresywnych, buńczucznych, sadystycznych, psychopatycznych – poprzez podejmowanie takich zachowań lub głoszenie idei, wyrażania pochwał i gloryfikowania tego rodzaju postaw u innych?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

15. Czy Twoje dziecko odrzuca normy i zasady współżycia ustalone w rodzinie, ale także określone obowiązującym prawem – wbrew nim, świadomie narusza, nie przestrzega ich, konfrontuje / doświadcza konsekwencji i represji z tego tytułu?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

16. Czy Twoje dziecko przechowuje, dystrybuuje, handluje, gromadzi – przedmioty niewiadomego pochodzenia, środki odurzające, materiały pirotechniczne lub pochodne mogące służyć do konstrukcji lub produkcji owych środków odurzających jak i materiałów wybuchowych?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

17. Czy Twoje dziecko znika bez uzgodnień na bliżej nieokreślony czas z domu – nie informuje o miejscu pobytu, jego celowości, ani o osobach, z którymi przebywa. Używa slangu i grypsery oraz innych zwrotów i znaczeń językowych, które mogą BUDZIĆ lub budzą Wasz niepokój?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

  

Polub nas

 


Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS00000 96357

W roku 2016 fundacja uzyskała dochód
z darowizn 1% w kwocie 2239,80
(dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć zł i osiemdziesiąt groszy).
Cała pozyskana kwota została przeznaczona na zakup materiałów do realizacji zajęć podczas letniego zgrupowania socjoterapeutycznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za okazane nam wsparcie.

 

Fundacja MARATON,
Program SFP 10-14

Aktualne dane

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ,,MARATON’’

LIST OTWARTY

DO UCZESTNIKÓW...

zobacz więcej
Test6

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem