.

Fundacja MARATON

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

(22) 620-64-35 Skontaktuj się z Nami
  • PDF

INSTRUKCJA KORZYSTANIA z „Arkusza Ankietowego”


1. Przystępując do wypełnienia arkuszy zachowaj obiektywizm – to tylko narzędzie, które ma unaocznić zróżnicowane zachowania i funkcjonowanie Twojego dziecka.

2. Jeżeli Twoje spostrzeżenia wzbudzą w Tobie niepokój – masz prawo skorzystać z różnych form pomocy, które oferują placówki poradniane.

3. Kiedy zapoznasz się z treścią pytania , kliknij myszką na właściwą Twoim zdaniem odpowiedź.

4. Po zakończeniu wypełniania każdego arkusza otrzymasz sumę punktów i odpowiedź adekwatną do zaobserwowanych przez Ciebie zachowań Twojego dziecka.

5. Poniżej pojawią się także zalecenia, które mogą Ci pomóc w podjęciu decyzji oraz oferta pomocowa (gdzie, kiedy i dlaczego ?), z której możesz dalej skorzystać- decyzja należy do Ciebie !

 

Test 4 - Dla grupy wiekowej 10-12 lat

1. Czy Twoje dziecko często w ciągu dnia ma zmienny nastrój [od euforycznego do przejawów płaczu lub okazywania agresji ukierunkowanej na otoczenie [rodzina / rówieśnicy], przedmioty lub wobec siebie samego [autoagresja- samookaleczanie ciała]?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

2. Czy Twoje dziecko unika bez szczególnego powodu kontaktów z grupą rówieśniczą – oskarżając ich o złe intencje, zmyśla podając wydarzenia, które nie miały miejsca lub je wyolbrzymia?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

3. Czy Twoje dziecko stało się [co raz częściej] złośliwe, aroganckie bądź wycofane emocjonalnie [zamyka się sam ze sobą w swoim pokoju lub innym pomieszczeniu]?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

4. Czy Twoje dziecko dopuszcza się drobnych kradzieży pieniędzy lub przedmiotów [należących do domowników] lub ewidentnie wynosi przedmioty z domu (ukrywając te fakty przed domownikami)?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

5. Czy Twoje dziecko wyraża się w sposób lekceważący o ludziach nie tylko sobie bliskich i znajomych ale także o tych, który nie zna?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

6. Czy Twoje dziecko podważa autorytety rodzica / rodziców ironizując w sposób prześmiewczy?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

7. Czy Twoje dziecko odmawia udziału w życiu rodzinnym, nie respektuje zasad i norm ustalonych przez rodziców /rodzinę?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

8. Czy Twoje dziecko stosuje tzw. wymyki i półprawdy o powodach nie uczęszczania na zajęcia lekcyjne do szkoły?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

9. Czy Twoje dziecko każdą wolną chwilę wykorzystuje na gry komputerowe lub przy użyciu innych dostępnych mu urządzeń elektronicznych i manipulacyjnych?(*)
Proszę zaznaczyć odpowiedź

  

Polub nas

 


Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS00000 96357

W roku 2016 fundacja uzyskała dochód
z darowizn 1% w kwocie 2239,80
(dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć zł i osiemdziesiąt groszy).
Cała pozyskana kwota została przeznaczona na zakup materiałów do realizacji zajęć podczas letniego zgrupowania socjoterapeutycznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za okazane nam wsparcie.

 

Fundacja MARATON,
Program SFP 10-14

Aktualne dane

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ,,MARATON’’

LIST OTWARTY

DO UCZESTNIKÓW...

zobacz więcej
Test4

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem