Materiał merytoryczny programu PWR zawarty jest w komplecie podręczników dla prowadzącego oraz materiale filmowym.

Podręczniki stanowi część pierwsza w formie segregatora zawierająca siedem sesji podstawowych oraz część druga w formie teczki, która z kolei składa się z czterech sesji uzupełniających.

Każdy rozdział obu podręczników zawiera dokładny scenariusz zajęć, listę materiałów potrzebnych do przeprowadzenia danej sesji oraz karty ćwiczeń [do skopiowania] dla uczestników zajęć.

Natomiast materiał filmowy jest emitowany zarówno podczas sesji podstawowych, jka i uzupełniających, w tym:

  • Sesje podstawowe:

- dla rodziców [sesje 1-6],

- dla młodzieży [sesje 5 i 6]

- dla rodzin [sesje 3 i 6].

  • Sesje uzupełniające:

- sesje dla rodziców [1 i 2]

Film ma postać materiału DVD. Narratorzy omawiają treść każdej sesji, po czym przedstawione są scenki, w których omówione koncepcje zostają zaprezentowane. Kiedy przychodzi czas na dyskusję, jej tematy lub pytania z nią związane pojawiają się na ekranie.

Nagrania DVD zawierają przerwy o określonym czasie przewidzianym na dyskusje.

DVD wykorzystane w programie powstały przy udziale aktorów, którzy pracują zawodowo np. w teatrze, bądź są statystami, natomiast dzieci i młodzież biorący udział w nagraniach to amatorzy. Scenki prezentują interakcje między rodzicami i ich dziećmi. Przeciętne nagranie przeznaczone dla Sesji Rodziców składa się z 20 minut narracji oraz scenek i 40 minut przerw przeznaczonych na dyskusje i zadania.

Nagrania DVD przewidziane dla Sesji – Młodzież trwają około 30 minut i zawierają zarówno narracje jak i scenki dotyczące nieuleganiu presji rówieśniczej. Miedzy nimi jest wiele przerw przewidzianych na dyskusje i ćwiczenie umiejętności.

Nagrania DVD dwóch sesji rodzinnych demonstrują pozytywne interakcje między rodzicami/opiekunami a dziećmi i są wprowadzeniem do zadań praktycznych.

009_1