Fundacja MARATON

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii ,,MARATON”

(22) 620-64-35 Skontaktuj się z Nami

Zarząd fundacji

  • PDF

Wywodzi się z pośród fundatorów.


Zarząd Fundacji - jest ciałem społecznym, realizującym założenia statutowe zgodnie
z ich treścią i przesłaniem społecznym. Jako taki kieruje i sprawuje kontrolę merytorycznoorganizacyjną
nad przebiegiem realizowanych programów /zadań i działań poprzez
poszczególne struktury / placówki powołane na mocy uchwał.

Na czele zarządu - stoi Prezes i Vice Prezes oraz Członek Zarządu. Wywodzą się
ONI z pośród fundatorów - założycieli fundacji, wybranych w demokratycznych wyborach jako
reprezentacje ich woli.

Wszelkie decyzje Zarządu - zapadają na roboczych posiedzeniach i mają
charakter Uchwał, jako wiążącej decyzji dla osób / podmiotów będących w strukturach fundacji.

 

Fundatorzy / założyciele

Janusz Zimak

Wiesław Borecki

Czesław Michałowski

Andrzej Paderewski

Witold Liwski

Mirosław Jerzy Waruszewski

Henryk Rogalski

 

SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI
PREZES: - Janusz Zimak
VCE - PREZES: Henryk Bieniowski
Członek zarządu: Witold Liwski

 

Polub nas

 


Przekaż Twój 1% na rzecz naszej organizacji

KRS00000 96357

W roku 2016 fundacja uzyskała dochód
z darowizn 1% w kwocie 2239,80
(dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć zł i osiemdziesiąt groszy).
Cała pozyskana kwota została przeznaczona na zakup materiałów do realizacji zajęć podczas letniego zgrupowania socjoterapeutycznego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za okazane nam wsparcie.

 

Fundacja MARATON,
Program SFP 10-14

Aktualne dane

FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ,,MARATON’’

LIST OTWARTY

DO UCZESTNIKÓW...

zobacz więcej
O nas O Nas Zarząd fundacji

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem