Sprawozdanie z realizacji programu PWR 10-14 w roku 2019

 


3. Liczba rodzin, która wzięła udział w programie w ramach sesji podstawowych, w tym:5. Liczba rodzin, która wzięła udział w programie w ramach sesji przypominających


Wpisz kod